Zarząd Zwiazku Podhalan w Austrii

ks. Roman Krekora, CR

Kapelan Związku Podhalan w Austrii

Andrzej Chudoba

Prezes/Kierownik artystyczny

Stanisław Ustupski-Chyc

Wiceprezes


Dorota Kochany

Sekretarz

Wojciech Pawlikowski

Zastępca Sekretarza


Monika Novotna Siekierka

Skarbnik

Iwona Witczak

Zastępca Skarbnika