Zarząd Zwiazku Podhalan w Austrii

ks. Roman Krekora, CR

Kapelan Związku Podhalan w Austrii

Anna Naglak

Prezes

Andrzej Chudoba

Wiceprezes/Kierownik artystyczny


Anna Walczak-Wojciuk

Sekretarz

Czesława Walczak

Sekretarz


Zofia Trybunia-Harranth

Skarbnik

Jan Łabuz

Zastępca skarbnika


Nicole Naglak

PR

Klaudia Mielczarek

PR